Veelgestelde vragen over het investeren in landbouwgrond
Veelgestelde vragen over grond2019-05-03T11:02:01+00:00

Veel gestelde vragen over beleggen in grond

Hieronder vindt u 20 van de meest gestelde vragen over grond, maar zit u vraag er niet tussen…. neem dan contact met ons op want bij Beleg in Grond helpen we u graag verder!

Wat als mijn perceel landbouwgrond niet van bestemming naar bouwgrond wijzigt?2019-04-30T08:45:50+00:00
Het is onwaarschijnlijk dat de gronden nooit ontwikkelt gaan worden. Gemeentes kunnen vaak niet om onze gronden heen omdat er erg onlogisch zou zijn om elders te gaan bouwen. Dit heeft te maken met de gunstige liggen ten opzichte van faciliteiten, nutsbedrijven en de bestaande infrastructuur. Per gebied spelen er vaak nog meer factoren die een toekomstige bebouwing zeer aannemelijk maken. Plannen kunnen worden uitgesteld maar vooralsnog zal uw grond door de autonome meerwaarde en ontwikkeling van naaste percelen grond altijd meer waard worden. Dit is waarom grond een langere termijn investering moet zijn, en is dan ook geschikt voor beleggers met een lange beleggershorizon.
Waarom wordt het verpachten van de door mij aangekochte grond geregeld door een externe partij?2019-04-30T08:45:10+00:00
De rechtbank heeft bepaald dat een partij die grond aanbied aan beleggers geen rol mogen spelen bij de onderhandelingen van het verpachten van de grond. Vandaar dat wij zorgen dat er nadat u een perceel heeft aangekocht contact opgenomen wordt door een externe partij die dit voor u kan verzorgen. Ook staat u vrij om zelf de verpachting van uw grond te regelen.
Mag ik mijn grond tussentijds verkopen ook als het perceel nog niet van bestemming is gewijzigd?2019-04-30T08:44:57+00:00
Jazeker. U kunt hierin zelf de prijs bepalen en uw grond aanbieden op de manier die u zelf wilt. U kunt de grond bij wijze van spreken aan uw buurman verkopen. Ook kunnen wij bij Beleg in Grond u helpen door het perceel wat u heeft aangekocht aan te bieden aan onze nieuwe of bestaande investeerders.
Waar kan ik de prijsontwikkeling van mijn grond volgen?2019-04-30T08:44:44+00:00
Uw grond heeft nog een agrarische bestemming. Agrarische grond stijgt jaarlijks ook langzaam maar zeker met mooie percentages. Toch omdat de grond voor de agrarische prijs plus een meerwaarde is aangekocht kan dit niet gezien worden als direct rendement. Wel is de autonome meerwaard op grond een factor waardoor uw grond op termijn altijd meer waard zal worden. Deze statistieken zijn terug te vinden in de jaarlijkse publicaties van het CBS. Het Kadaster van Nederland is ook een goede bron om de waarde van de grond te volgen. Door tussentijdse verkopen, en verkopen van gronden rondom onze percelen zijn ook een goed refentiekader om de waardeontwikkeling vast te stellen.
Landbouwgrond is een stuk goedkoper dan de prijs waarvoor jullie de gronden aanbieden. Hoe zit dit?2019-04-30T08:44:31+00:00
De gronden die wij aanbieden zijn langere tijd geleden aangekocht voor de prijs van landbouwgrond met een speculatieve meerwaarde. Door het verstrijken tijd, en hiermee de periode tot bestemmingswijziging is verkocht maakt dat wij de gronden voor deze onstane meerwaarde aanbieden. Ook door het verkavelen van een groot aangekocht perceel in kleinere percelen, en het mogelijk maken om grond aan te bieden als beleggingsobject voor de kleinere investeerder zijn kosten gemaakt die terugverdiend moeten worden. Door middel van dit concept kunnen wij in samenwerking met onze investeerders groeien. Uiteindelijk gaat het om het rendement wat op de investering wordt gemaakt, en niet de aankoopwaarde van het perceel.
De gemeente verteld mij dat er geen toekomstige bouwplannen zijn voor het perceel wat mij aangeboden word.2019-04-30T08:44:14+00:00
Het wijzigen van een perceel landbouwgrond in de bestemming bouwgrond kan dus ook erg lucratief zijn voor gemeentes. Door een onteigeningsprocedure, of het zelf slim aankopen van grond kan ertoe leiden dat de gemeente zelf de grond met winst verkoopt als bouwgrond aan bouwbedrijven of projectontwikkelaars. Zij zullen dus nooit hun plannen kenbaar maken aan het openbare publiek. Wel zijn gemeentes verplicht om concept plannen te presenteren waar veel van onze gronden al zijn genoemd of opgenomen.
Hoe weet ik zeker dat er inderdaad een bestemmingswijziging zal plaatsvinden op de door mij aangekochte grond?2019-04-30T08:43:58+00:00
We kunnen dit niet met zekerheid zeggen. Ook over de termijn kunnen we alleen logische aannames doen op basis van de bekende feiten en uitgesproken plannen van de gemeente. Toch zien we veel dat gemeente niet helemaal transparant zijn over toekomstige ontwikkelplannen en door de 4jaarlijkse wisseling van de wacht in gemeentes kunnen eerdere plannen ook weer bijgesteld worden. Dit kan een bestemmingswijziging versnellen, of juit vertragen. Toch gaan gemeentes op termijn geen andere keuze hebben om te ontwikkelen door de toenemende vraag naar woningen en werkplekken. De gronden die wij aanbieden zijn altijd gronden aan randen van groeigemeentes en steden die wel moeten uitbreiden. Wij kiezen de gronden die het meest geschikt zijn voor bebouwing door de gunstige ligging t.o.v infrastructuur, nutsbedrijven en faciliteiten.
Is het mogelijk om zelf mijn grond te ontwikkelen na bestemmingswijziging?2019-04-30T08:43:40+00:00
Nee. Op het moment dat de grond van bestemming wijzigt dient u de grond aan te bieden aan een door ons aangewezen partij. Er rust namelijk een aanbiedingsplicht op de grond. Door een eerlijke en onafhankelijke taxatie weet u wel zeker dat u de juiste prijs voor uw grond krijgt. Door de aanbiedingsplicht kunnen wij voorkomen dat 1 van de houders van een perceel door wijgering van verkoop dat totale verkoop kan ophouden. Dit zou betekenen dat de waardestijging op uw grond niet liquide gemaakt kan worden.
Kan het zijn dat de aankopende partij maar een gedeelte van mijn grond wilt aankopen?2019-04-30T08:43:19+00:00
Wij verkopen de grond altijd in zijn geheel. Ook als er verkavelde percelen in het geheel liggen die buiten het bestemmingsplan vallen, zal de grond altijd in zijn geheel verkocht worden voor een vaste prijs per m2. Het is wel mogelijk dat het perceel door meerdere ontwikkelende partijen wordt aangekocht, maar iedere belegger in het gehele perceel krijgt hetzelfde bedrag per m2 uitgekeerd.
Hoe wordt de waarde bepaald van (landbouw)grond?2019-04-30T08:43:04+00:00
Na bestemmingswijziging wordt de waarde van de grond opnieuw bepaald door een taxatieproces. Hier worden 2 onafhankelijke partijen ingeschakeld die op basis van alle bijkomende factoren een taxatiewaarde vaststellen. Hierdoor weet u zeker dat de waarde van de verkoop, en dus uw gerealiseerde rendement eerlijk wordt bepaald. U bent hierin ook vrij om zelf een taxatiepartij in te schakelen voor de taxatie. De k.k (kosten koper) worden wel in mindering gebracht op het eindbedrag wat door de notaris aan u wordt overgemaakt.
Zijn er nog juridische of financiële zaken waar ik rekening mee moet houden als mijn grond verkocht word?2019-04-30T08:42:52+00:00
Als het door u aangekochte perceel van bestemming is gewijzigd, dient u deze aan te bieden aan de kopende partij. Beleg in Grond doet hierin de onderhandeling en zal het hoogst mogelijke bedrag hierin bedingen. Voor deze overdracht is ook een notariële akte nodig en na de transcactie zal de bestreffende notaris het volledige bedrag van de verkoop van uw perceel aan u overmaken. Hierdoor bent u verzekerd van een juiste juridische en financiële afhandeling. Wilt u meer weten, of heeft u een specifieke vraag over het verkoopproces dan kunt u contact met ons opnemen voor nader advies.
Hoe gaat een tussentijdse verkoop van mijn grond in zijn werk?2019-04-30T08:42:38+00:00
Bij Beleg in Grond staan wij dagelijks in contact met beleggers die interesse hebben om te beleggen in grond. Hierdoor kunnen wij de door u aangekochte grond ook weer opnieuw aanbieden aan nieuwe beleggers mocht u tussentijds willen verkopen. Wij kunnen u dus helpen indien u de gelden zou willen vrijmaken. Op het moment dat u bij Beleg in Grond investeert zal er dan ook op periodieke basis contact opgenomen worden om de updates te bespreken omtrent uw perceel. U kunt ook zelf contact met ons opnemen op 020 244 1783. U kunt ook buiten ons om de grond ook zelf doorverkopen. De de overdracht kunt u hiervoor gebruik maken van uw eigen notaris.
Wat zijn de kosten voor mij die het bezit van grond met zich meebrengen?2019-04-30T08:42:21+00:00
Soms is er sprake van ruilverkavelingsrente en daarnaast dient u te reken op waterschapslasten. De waterschapslasten zijn meestal te verwaarlozen. We spreken hier over enkele tientallen euros op jaarbasis. Het kan ook zijn dat uw grond wordt verpacht en dat deze in de tussentijd zakelijk (en meestal voor agrarische doeleinden) wordt gebruikt. In dit geval komen de bovenstaande kosten voor de rekening van de pachter.
Waarom doet Beleg in Grond niet rechtstreeks zaken met projectontwikkelaars?2019-04-30T08:41:47+00:00

Beleg in Grond, en de partijen waar wij zaken mee doen staan ook in contact met projectontwikkelaars. Er wordt zo nu en dan gesproken over de aan, of juist verkoop van onze gronden, of die van de projectontwikkelaars. Projectontwikkelaars hebben meestal enkel interesse in grond waarop zij direct, of op zeer korte termijn kunnen bouwen. Zo kunnen wij soms gronden aankopen waarvan de bebouwing op iets langere baan is geschoven, en kunnen wij soms vroegtijdig rendement creeren door de gronden in onze portefeuille gedeeltelijk te verkopen met winst.

Hoeveel ervaring heeft Beleg in Grond in het handelen in de grondmarkt?2019-04-30T08:40:12+00:00
Beleg in Grond is al langere tijd actief in het adviseren over beleggen in strategisch gelegen warme landbouwgrond. We staan in contact met diverse partijen die gronden aanbieden die al langere tijd in het spanningsveld van de bebouwing liggen en dus grote kans hebben om binnen aannemelijke tijd van bestemming te wijzigen. Bij Beleg in Grond werken professionals die hun sporen al hebben verdiend in grondenhandel en daarnaast als financieel adviseur. Beleg in Grond onderscheidt zich van andere aanbeiders van grond doordat wij met meerdere aanbieders werken, en er baat bij hebben om onze investeerders zo snel mogelijk de vruchten kunnen laten plukken van het beleggen in grond door de beste stukken aan te bieden.
Is grond ook overdraagbaar aan iemand anders?2019-04-30T08:39:35+00:00
Ja, uw grond is uw eigendom. U kunt het aan iedereen verkopen of schenken. De transactie dient echter wel via een notaris plaats te vinden en hier komen wel kosten bij kijken.
Is het beleggen in grond ook geschikt voor mijn kinderen?2019-04-30T08:39:08+00:00

Zeker. Veel van onze klanten beleggen in grond opdat ze hun kinderen kunnen helpen met vermogensopbouw voor later. De naam van uw kind komt op de koopovereenkomst te staan. Aangezien de grond, of de gelden die uit de verkoop voortkomen pas vrijkomen op de dag dat uw kind 18 wordt maakt dit een goed financieel product om uw kind een mooie toekomst te bieden.

Waar kan ik de waarde van mijn belegging in grond terug vinden?2019-04-30T08:38:46+00:00

De eigendomsrechten en de aankoopwaarde van de percelen grond worden vastgelegd in het Kadaster van Nederland. Dit is een openbaar register waar iedereen kan terugvinden wat het aankoopbedrag is geweest van de grond, wanneer de transactie heeft plaatsgevonden, en wat de waarde is van de omliggende gronden.

Kan iedereen in grond beleggen?2019-04-30T08:38:20+00:00

Elke investering neemt bepaalde risicos met zich mee. Daarom moet er bij elke investering goed nagedacht worden of de gelden niet op korte termijn anders aangewend dienen te worden. Dit gaat dus ook op voor het beleggen in strategisch gelegen warme landbouwgrond. Het is zeker mogelijk dat de landbouwgrond die is aangekocht in een bestemmingswijziging valt na korte tijd na het aankopen van de grond. Toch beschouwen we het beleggen in grond als een lange termijn investering. Ideaal met oog op pensioensopbouw, het aflossen van een hypotheek of vermogensgroei voor uw kinderen. Het geld wat geinvesteerd wordt in grond zou dus gemist moeten kunnen worden voor de langere termijn. Toch blijft een perceel grond, wat over wordt gedragen door de notaris vrij verhandelbaar. De grond kan dus tussentijds verkocht worden. Vooralsnog is ons advies om niet te investeren met een financiele buffer. Verder is iedereen welkom bij ons als nieuwe belegger in grond.

Waarom is het interessant om in grond te beleggen?2019-04-30T08:37:57+00:00

In Nederland hebben we steeds meer woningen nodig. Er wordt verwacht dat we meer dan 300.000 woningen tekort komen tegen 2020. Grond is vandaag de dag nog betaalbaar en wanneer er in de nabije toekomst noodgedwongen flink bijgebouwd gaat worden heeft u de grond tegen scherpe tarieven ingekocht. Het CBS verwacht dat het Nederlandse inwonersaantal tot ongeveer 2040 zal toenemen. De grotere woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben door tekort aan projecten en doorloop minder budget om strategische gronden aan te kopen voor toekomstige buffers en dat creert nu de kans om de interessantere gronden aan te kopen.

Toch nog vragen?

BEL ONS DIRECT OP
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN
BEL ONS DIRECT OP
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN