Investeren in Lanbouwgrond als belegging - Beleg in Grond
Investeren in landbouwgrond2019-05-03T10:56:43+00:00

Investeren in landbouwgrond

Landbouwgrond is al eeuwenlang een veilige vorm van investeren die op de langere termijn een mooi rendement kan opleveren. Landbouwgrond, ofwel agrarische gronden die door de groei van dorpen en steden worden aangewend om ontwikkeld te worden maken door de bestemmingswijziging een enorme waardesprong mee.
Het speculeren op deze “warme gronden” kan dus erg lucratief zijn omdat de prijzen van landbouw / agrarische gronden veel lager liggen dan die van bouwgrond voor woningen of industrie. Met “Beleg in Grond” kunt u meer leren over de voordelen van beleggen in landbouwgrond en meer informatie aanvragen over de actuele grondposities die u een mooie investering mogelijk kunnen bieden.

Prijs landbouwgrond of agrarische grond

De prijs per m2 van landbouwgrond kan afhankelijk van de locatie verschillen. De prijs wordt gebaseerd op de agrarische waarde van de grond plus de meerwaarde die is ontstaan door de gunstige ligging en de potentie voor toekomstige ontwikkeling. Deze varieert van €10,- tot soms €50,- per vierkante meter bij afname van grotere percelen. Door verkaveling naar kleinere percelen als beleggingsobject en de inmiddels toegenomen meerwaarde dor concretere ontwikkelingsplannen bieden wij de percelen aan tussen de €50,- en €150,- per m2.
Als je dan vervolgens kijkt naar de prijs van bouwgrond, die op sommige locaties in Nederland wel kan oplopen tot €250,- tot €350,- euro per m2 zit hier een behoorlijk verschil tussen! Dit maakt een belegging in landbouwgrond een zeer interessante investeringsmogelijkheid. Het verschil van de prijs zit hem in de bestemming van de grond hoe deze is vastgelegd in het Kadaster van Nederland. Deze geeft aan waar de grond voor gebruikt mag worden. Deze bestemming kan worden gewijzigd door de Gemeente waardoor de grond een enorme waardesprong kan meemaken.

Landbouwgrond kopen als particulier

Investeren in warme gronden nu ook mogelijk voor de kleinere belegger, het concept van beleg in grond is om toch de mogelijkheid te bieden voor de minder grote beleggers om te investeren in landbouwgrond. Wij werken samen met verschillende aanbieders van grondpercelen die hun grotere percelen grond opnieuw hebben verkaveld naar tientallen kleinere percelen grond vanaf +/- 100 m2. Op deze manier wordt het mogelijk om een klein perceel landbouwgrond als investering of belegging op te nemen in uw beleggingsportefeuille. U kunt al bij ons beleggen in grond vanaf +/- €10.000,- Euro.

Investeren in landbouwgrond alleen voor de grote belegger?

Met Beleg in Grond kunt u nu ook landbouwgrond kopen als particulier. Het speculeren op deze warme gronden, ofwel het kopen van deze percelen landbouwgrond als investering om deze aan te houden tot de bestemming wordt gewijzigd is een zeer interessante vorm van belegging. Deze vorm van investering was voorheen enkel toegankelijk voor de grotere beleggingsfondsen, bouwbedrijven en vermogende particulieren. Over het algemeen zijn de kavels landbouwgrond in het Kadaster van Nederland verdeeld in grotere aantallen hectares waarmee de investering in een dergelijk perceel al snel buiten het budget van de kleinere belegger valt. Wij maken het voor u mogelijk om vanaf kleinere bedragen toch te kunnen profiteren van de waardestijgingen in grond.

Speculeren op warme gronden en de waarde van landbouwgrond

De prijs van landbouwgrond kan door een bestemmingswijziging naar bouwgrond enorm stijgen. Als een stuk landbouwgrond strategisch gelegen ligt aan de rand van een groeigemeente, en de gemeente heeft al concept plannen voor een eventuele bebouwing van deze gronden in de nabije toekomst spreken we in ons vak ook wel van warme gronden. Deze gronden hebben logischerwijs een hogere waarde dan reguliere landbouwgrond waar voorlopig niet gebouwd gaat worden. De waarde van landbouwgrond is dus opgebouwd door de agrarische waarde van de grond, hangt af van de locatie van het perceel en de speculatieve waarde door de strategische ligging en de plannen voor eventuele bebouwing door de gemeente.

Meer weten over ons huidige aanbod en een passend investeringsvoorstel in grond? Maak hier onder uw keuze….

BEL ONS DIRECT OP
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN
BEL ONS DIRECT OP
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN