Wat zijn de kosten voor mij die het bezit van grond met zich meebrengen? - Beleg In Grond
Soms is er sprake van ruilverkavelingsrente en daarnaast dient u te reken op waterschapslasten. De waterschapslasten zijn meestal te verwaarlozen. We spreken hier over enkele tientallen euros op jaarbasis. Het kan ook zijn dat uw grond wordt verpacht en dat deze in de tussentijd zakelijk (en meestal voor agrarische doeleinden) wordt gebruikt. In dit geval komen de bovenstaande kosten voor de rekening van de pachter.
2019-04-30T08:42:21+00:00