Kan het zijn dat de aankopende partij maar een gedeelte van mijn grond wilt aankopen? - Beleg In Grond
Wij verkopen de grond altijd in zijn geheel. Ook als er verkavelde percelen in het geheel liggen die buiten het bestemmingsplan vallen, zal de grond altijd in zijn geheel verkocht worden voor een vaste prijs per m2. Het is wel mogelijk dat het perceel door meerdere ontwikkelende partijen wordt aangekocht, maar iedere belegger in het gehele perceel krijgt hetzelfde bedrag per m2 uitgekeerd.
2019-04-30T08:43:19+00:00