De gemeente verteld mij dat er geen toekomstige bouwplannen zijn voor het perceel wat mij aangeboden word. - Beleg In Grond
Het wijzigen van een perceel landbouwgrond in de bestemming bouwgrond kan dus ook erg lucratief zijn voor gemeentes. Door een onteigeningsprocedure, of het zelf slim aankopen van grond kan ertoe leiden dat de gemeente zelf de grond met winst verkoopt als bouwgrond aan bouwbedrijven of projectontwikkelaars. Zij zullen dus nooit hun plannen kenbaar maken aan het openbare publiek. Wel zijn gemeentes verplicht om concept plannen te presenteren waar veel van onze gronden al zijn genoemd of opgenomen.
2019-04-30T08:44:14+00:00