Beleggen in Grond - Nederlandse landbouwgrond als belegging
Beleggen in Grond2019-05-03T11:00:22+00:00

De belangrijkste voordelen van beleggen in grond

Beleggen in grond is nu interessanter dan ooit. Sinds de economische crisis is er weinig bijgebouwd terwijl de bevolkingsgroei blijft toenemen. De huizenprijzen stijgen flink en de vraag naar nieuwe woningen neemt toe. En waar mensen gaan wonen, moeten ook werkplekken worden gecreëerd. Kortom, beleggen in grond als investering biedt voldoende kansen. Beleg in Grond helpt u in contact te komen met aanbieders van percelen landbouwgrond die in het verleden strategisch zijn aangekocht en inmiddels in het spanningsveld van de bebouwing liggen. Daarnaast informeren wij u graag over de voordelen van beleggen in grond.

Beleggen in Grond.

  • Het grondaanbod in Nederland is beperkt terwijl de vraag blijft groeien
  • U kunt nu nog percelen grond kopen voor een betaalbare prijs
  • Winst op grond is belastingvrij en wordt fiscaal belast in box 3
  • Grond is een tastbaar financieel product
  • Grond komt in uw volle eigendom via de notaris blijft vrij verhandelbaar
  • Grondprijzen zijn amper conjunctuurgevoelig
  • Het rendement op grond kan wel meer dan 10 keer over de kop gaan
BEL ONS DIRECT
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN
BEL ONS DIRECT OP
VRAAG GRATIS BROCHURE AAN

Beleggen in grond als particulier

Beleggen in grond is al een oud investeringsconcept waar voorheen alleen grote beleggingsfondsen, projectontwikkelaars en vermogende particulieren of beleggersclubs in konden investeren. Landbouwgrond wordt vaak agrarisch geëxploiteerd en wanneer het braak ligt is het alsnog niet op te kopen in kleinere percelen van bijvoorbeeld 1000 m2. Als we kijken naar het Kadaster van Nederland zien we dat de verkaveling meestal vanaf enkele hectares gaat als we kijken naar landbouwgrond.

Geld verdienen met een bestemmingswijziging

Ook de gemeente verdiend zijn inkomsten met het wijzigen van de bestemming van een perceel landbouwgrond naar bouwgrond. Door een onteigeningsprocedure kunnen ze de grond opkopen van boeren voor de agrarische waarde plus een meerprijs. De boer in kwestie wordt vaak gecompenseerd met soms wel miljoenen of meer. Vervolgens wordt de bestemming gewijzigd waarop de gemeente het perceel, wat inmiddels bouwgrond is, aanbiedt aan projectontwikkelaars en bouwbedrijven voor de prijzen die worden gerekend voor bouwgrond. Deze prijs ligt zoals u weet vele malen hoger dan de agrarische waarde van de grond.

Beleggen in grond met spreiding

Het voordeel van beleggen in grond via 1 van de bedrijven waar Beleg in Grond mee samenwerkt is dat u een gedeelte van uw vermogen kunt spreiden door te investeren in meerdere kavels grond op verschillende locatie. Omdat wij door de jaren heen op meerdere locaties in Nederland strategisch grond hebben aangekocht in grote percelen van hectares groot is er een krachtige grondportefeuille uitgebouwd.Door deze deels te verkavelen in kleinere percelen en deze aan te bieden aan onze klanten kunnen wij vermogen vrij spelen om te herinvesteren in nieuwe locaties. Zo kunnen wij ons grond portfolio blijven uitbreiden zodat we kunnen blijven profiteren van de waardestijging op grond. Samen met u als belegger in grond kunnen wij u dus ook helpen met spreiding van uw vermogen over meerdere interessante projecten in Nederland.

VRAAG NU EEN GRATIS ADVIESGESPREK AAN